Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod na Gothic 2

27. 8. 2007

Nestydatý zloděj

Tento úkol se týká úkolu "Kupcovo zlato". Oba tyto úkoly dostanete současně od Jory. Splnění spočívá v tom, že Rengara udáte lordu Andre, který sídlí v kasárnách.

Banditi na Jackově majáku

V přístavu sedí a smutně hledí na moře Jack. Býval dříve námořníkem a nyní se usídlil v nedalekém majáku. Bohužel ho z něj vykopli bandité. Váš úkol je vyhnat je z majáku, tedy máte je zabít. Do majáku se dostanete když půjdete branou u tržiště a vydáte se doleva po cestě. Cesta vás tam zavede. Jsou zde tři docela tuzí bandité. Schovávejte se za dřevěný přístřešek, zkuste si je nalákat po jednom. Až je zabijete vraťte se za Jackem. Jack se odebere do majáku.

Baltramův balík

Baltram je kupec na tržišti. Potřebuje posla, který by mu donesl balík od Akila. Prostě a jednoduše dojděte k Akilovi, který vám dá balík a potom ho doneste Baltramovi. Ale doporučuji raději splnit následující úkol, protože s tímto úkolem kryje.

Falešný posel

Když se v přístavní hospodě U dřevěné nohy zeptáte hospodského Kardifa na speciální práci, odkáže vás na Nagura, který sedí vedle. Kupec Baltram shání posla, který by mu donesl balík od Akila. Váš úkol je tento balík donést Nagurovi. Zajděte tedy za Baltramem a hlaste se o práci. Dojděte za Akilem pro balík, který doneste Nagurovi. Odměnu vám dá následující den, protože balík musí ještě prodat.

Constantinův prsten

Toto je první úkol ve zlodějské gildě. Máte ukrást prsten starému alchymistovi. V noci se vpližte do jeho domu v podchodu. Vypáčte tam truhlu a seberte prsten. Prsten doneste Cassie. Tento úkol byla taková přijímací zkouška. Naučíte se zlodějský signál, který lze použít na tyto osoby - Rengaru, Halvor, Kardif, Joe, zahradník v horní čtvrti. Za použití dostanete nějakou odměnu. Signál lze použít i na jiné osoby (např. Nagur), ale nebudete z toho mít nic.

Rengaru - Rengaru postává na trřišti. Tohle je nejlepší ze všech, dostanete +2 obratnost.

Halvor - Toto je ten prodejce ryb v přístavní čtvrti. Nyní mu můžete prodávat stříbrné předměty za opravdu výhodné ceny.

Kardif - Je to hospodský v hospodě U dřevěné nohy. Po použití signálu vám bude prodávat paklíče.

Zahradník - Stará se o zahradu na radnici, ten vám prozradí, že boháči mají ve svých domech tajné místnosti.

Joe - Je zavřený ve věži, potom co ho osvobodíte, odejde do hospody U dřevěné nohy. Po předvedení signálu dostanete nějaké paklíče.

Krvavý kalich

Cassia vás požádá o ukradení šesti krvavých kalichů. Konečně pořádnej zlodějskej úkol. Jednotlivě mají malou cenu, ale dohromady jsou velmi cenné. Budete potřebovat schopnosti plížení a vybírání kapes. Všechny kalichy jsou v horní čtvrti až na jeden.

Po vstupu do horní čtvrti hned napravo je dům, který patří Gerbrantovi. V noci se propližte do prvního patra, kalich je v zamčené truhle.

Další kalich je ve Valentinově domě, to je ten další dům napravo. Nejdříve musíte Valentinovi ukrást klíč. Většinou chlastá v hospodě. Také můžete podplatit strážníka Wamba za 250 zlatých. Propližte se do jeho domu do prvního patra, kde je použijte lampu na zdi, tím otevřete tajnou místnost v přízemí. Tam otevřete truhlu, kde je další krvavý kalich.

Další kalich je u soudce v domě, je to poslední dům napravo, kde hlídá strážce. Nejdříve mu ukradněte klíč, bývá doma nebo na radnici. Propližte se do prvního patra, kde použijte štít na zdi, tím otevřete tajnou místnost v přízemí. Tam najdete truhlici s kalichem.

Na radnici v prvním patře je jeden z kalichů. Je to velmi jednoduché. Nachází se v jedné místnosti na krbu.

Projděte doleva podchodem. Kalich je v druhém domě. Vpližte se tam, kde na krbu naleznete klíč, kterým otevřete truhlu s kalichem.

Poslední kalich má doma lichvář Lehmar. Pokud jste ho obrali o prachy, tak tam jděte ve dne a klidně mu vyberte truhlu s kalichem. Jako že si půjčíte a potom ho až bude chtít prachy, tak ho zmlátíte. Jinak se tam vpližte a udělejte to v noci.

Nakonec všech šest kalichů odneste Cassie a vyberte si odměnu.Tohle byl opravdu zlodějský úkol 8-).

Drápy chňapavce

Obchodník Luthero shání drápy obzvláště silného chňapavce. Tento úkol vyřešíte nejdříve v druhé kapitole během úkolu "Lov chňapavců", kdy zabijte vůdce smečky chňapavců. Pozorně si proto pročtěte tento úkol. Získané drápy doneste zpět Lutherovi. Dostanete od něho klíč k truhle, která je schovaná nedaleko krčmy pod kamenným obloukem.

Bosperův luk

Promluvte si s Bartokem u výčepu, který vám řekne, že Bosper byl okraden za bílého dne. Někdo mu ukradl jeho lovecký luk. Zajděte si o tom pokecat s Bosperem. Až se dostanete do zlodějské gildy, promluvte si o luku s Jesperem. Luk je v jedné temné místosti se spoustou krys. Tam je zamčená truhla, kde naleznete Bosperův luk a Coragonovo stříbro. Luk doneste Bosperovi.

Informace pro Garwella

Garwell stojí v přístavu a narychlo staví loď. Bojí se útoku skřetů, proto chce rychle odjet. Po vás bude chtít, abyste mu zjistili, proč jsou paladinové ve městě. Nejdříve zajděte k výčepu, kde seberte pivo. Promluvte si s Rangarem, který stojí vedle. Nabídněte mu pár piv a na oplátku vám řekne dvě informace. Poslední informaci zjistíte od Lorda Hagena. Všechny tři informace sdělte Garwellovi.

Cantharova laskavost

Jak už jsem psal, Canthar je pěknej všivák. Bude po vás chtít službičku, po mě ji chtěl, i když jsem si nevzal tu jeho listinu. Máte za úkol strčit do kapsy Sarah usvědčující listinu. Canthar má zálusk na její stánek. Listinu ji podstrčíte tak, že s ní budete nakupovat a jako jí listinu prodáte. Nakonec musíte Sarah napráskat Lordu Andre. Pokud Canthara napráskáte Andre, zavřou ho, ale stejně se dostane ven. Potom mu budete muset zaplatit nemalý obnos, jinak s vámi obchodníci nebudou chtít obchodovat.

Jak se dostat do kláštera

Cílem tohohle úkolu je se dostat do kláštera a stát se novicem. Klášter je jednou ze tří frakcí, odkud se už nemůžete vrátit. Z novicem se nakonec stanete mágem. Takže teď k úkolu. Dostanete ho od novice Ulfa, který postává vedle Abuyina u výčepu. Musíte obětovat finanční částku, která činí 1000 zlatých, a donést dar. Dar musí být ovečka, kterou můžete koupit u Pepeho na Onarových pozemkách za 100 zlatých. S 1000 zlatými a ovečkou Betsy se vydejte do kláštera, vede tam cesta od hospody na rozcestí. Před klášterem postává novic Pedro, po rozhovoru vám dá klíč a můžete vstoupit do kláštera.

Členem městské stráže

Tento úkol dostanete od Andreho. Za odměnu se stanete členem městské stráže. Pokud jste občan města, tak vás Andre přijme hned. Jinak po vás bude chtít zabít šéfa zlodějské gildy. Musíte se dostat do zlodějské gildy viz. nahoře, ale Halvora, Nagura a Rengara udáte Andremu. Potom půjdete na místo, kde na vás čeká Attila, ale ten na vás zaútočí. Klíčem si otevřete vchod do stok a všechny tam zabijte hlavně Cassiu. Potom to oznamte Lordu Andre a ten vás přijme.

Kde je Peck? (pouze domobrana)

Jako strážce byste měli mít svůj meč, zeptejte se na něj Andreho, který vás odkáže na zbrojíře Pecka. Ten se ale nikam vytratil. Pecka najdete v červené lucerně v přístavu. Promluvte s ním a on se vrátí do kasáren. Andremu ho nenapráskejte. Nyní si u Pecka vyzvedněte meč.

Balík plný trávy z bažin (pouze domobrana)

Zase vám to zadá Andre. Máte najít zásilku drogy z bažin. Běžte do přístavu k skladišti, za kterým sídlí Alrik. Vejděte dovnitř, je zde jeden strážce, který vás bude chtít vyhodit, ale vy ho zabijte. Z jeho mrtvoly seberte klíč, kterým si odemkněte truhlu s drogou z bažin. Vraťte se za Andrem, řekněte že jste balík hodili do vody. Balík můžete potom odnést Cipherovi na Onarovu farmu.

Distribuce drogy (pouze domobrana)

Sice jste stáhli zboží, teď potřebujte chytit dealera. Ještě než se vydáte do přístavu, tak si promluvte si Mortisem. Zajděte za Meldorem, který pořád hulí, odkáže vás na červenou lucernu. V lucerně si najměte Nadju za 50 zlatých a jděte s ní nahoru do pokoje. Zeptejte se jí na matroš, dejte ji 50 zlatých a ona vás odkáže na Borka. Zajděte tedy za ním. A chtějte od něho hulivo a hlavně nenapráskejte Nadju. Nakonec vám to prodá za dalších 50 zlatých. Nyní se stačí vrátit za Andrem a nechat zavřít Borka.

Problémy na Lobartově farmě (pouze domobrana)

Lobart má prý nějaké problémy, tak se za ním zajděte podívat. Má potíže s polními škůdci. Běžte k jeho polím a všechny je pobijte. Oznamte to Lobartovi a vraťte se do kasáren za Andrem.

Hospoda U Mrtvé Harpie a okolí

Hospoda se nachází je taková centrum, kde se zbíhají všechny cesty. Může vás tam dovést bandita Lares z přístavu. Hospodě velí hospodský Orlan, je velmi podivný charakter, poněvadž v každé kapitole se k vám chová jinak.

Za Akilovou farmou na poli pracují dva bratři Ehnim a Egill. Promluvte s jedním z nich. Bude pomlouvat toho druhého, kterému to řekněte. Budou si po vás navzájem posílat různé zprávy. Až se nakonec do sebe pustí. Potom s nima promluvte, budou na vás naštvaní 8-).

Nedaleko Akilovi farmy je jeskyně s banditi. V jeskyni lze najít zvláštní rybu. Když ji prozkoumáte naleznete zprávu, kterou si přečtěte. Se zprávou zaskočte za prodejcem ryb Halvorem ve městě. Máte dvě možnosti. Můžete ho napráskat milici, nebo se s ním dohodnete. Pokud se chcete přidat ke zlodějům, volte tu druhou možnost. Potom si u něho můžete koupit další podobné ryby.

Chudý farmář

Tento úkol dostanete na Akilově farmě. Okupují jí dva žoldáci Alvares a Engardo. Promluvte si s Akilem, nic vám neřekne, protože se bojí. Takže si promluvte s jeho ženou Kati, ta už s vámi bude mluvit. Vyprovokujte jednoho z žoldáků, tak že s ním několikrát za sebou promluvíte. Farmáři v pohodě sejmou oba dva žoldáky, potom si promluvte s Akilem.

Až do dna!

Promluvte si s Randolphem na Akilově farmě. Zjistíte, že se v hospodě U mrtvé harpie se konají závody v pití. Naposledy Randolph prohrál s Rukharem. Podezírá ho, že do piva přilívá gin. Nyní zajděte do hospody. Zaplaťte si pokoj za 50 zlatých a vyspěte se do půlnoci. Rukhar bude sedět venku před hospodou. Takže se podívejte do jeho truhly, vyměňte flašku ginu za obyčejnou vodu. Nyní si promluvte s Rukharem a vsaďte si na Randolpha. Zajděte za Randolphem a půjčte mu 10 zlatých na zápisné, vydá se na soutěž do hospody. Soutěž trvá docela dost dlouho. Za pár dní se vraťte, pokecejte s Orlanem, Rukharem a Randophem. Od Randolpha dostanete 12 zlatých a od Rukhara podle vsázky.

Dragomirova kuše

Nedaleko hospody je lovecký tábor, kde sedí lovec Dragomir. Pokud sledujete dialogy, víte, že tento tábor patřil Bartokovi. Poví vám, že ztratil kuši a vy mu ji musíte najít. Kuše se nachází u slunečního kruhu. Je to ten sluneční kruh, ve kterém se pokusí pátrači rozbít Innosovo oko viz. třetí kapitola. Dojedete tam, když půjdete po cestě, která vede kolem tábora. Tento kruh je také nedaleko černého trola.

Pozemky velkostatkáře a okolí

Onar je velkostatkář, je dostatečně bohatý, že si platí žoldáky na ochranu proti milici. Hádejte, kdo je jejich šéf? Ano, je to Lee z jedničky. Onar se nenechává obírat milicí. Žoldáci jsou tu ti z jedničky a ti ostatní se přidali se Sylviem. Nějací žoldáci jsou pěkný svině, Třeba Buster vás bude chtít vyprovokovat k boji, nebo Sentenza vás bude chtít obrat o 50 zlatých. Jsou zde hlavně úkoly pro vstup k žoldnérům, ale jsou tu i ostatní úkoly.

Když půjdete po cestě k farmě, narazíte na Festera, který cvičí. Má za úkol vyvraždit hnízdo polních škůdců. Přislibte mu pomoc a vydejte se vyvraždit hnízdo. V hnízdu je pár drobností. Potom se vraťte, promluvte si s Festerem a zmlaťte ho 8-). Hodí se to při plnění úkolu "Jarvisova výzva".

V Onarově obydlí hlídá chlápek Wasili jeho starožitnosti. Wasili si nemůže dovolit sbírat starožitnosti, proto sbírá staré mince. Za každou starou minci vám dá zlaťák a dostanete 10 zkušeností.

Když žoldákovi Darovi nabídnete houbový tabák (tmavá houba + jablečný tabák), dostanete nějaké zkušenosti.

Nějaké úkoly budou zadány, pouze pokud se přidáte k žoldákům nebo pokud jste se k nikomu nepřidali.

Ve městě, když se vplížíte do kasáren, naleznete těžký zlatý talíř. Musíte ovládat plížení. Doneste ho Onarově manželce Marii a dotažte se na odměnu. Odkáže vás na svého manžela a ten vám zvýší plat. Toto platí pouze pro žoldáky.

Nyní napíšu tip, jak porazit tuhé žoldáky např. Bullco. Na stranách hlavní budovy jsou dvě dřevěné terasy. Vyprovokujte určitého žoldáka, utíkejte a vylezte na pravou terasu. Žoldák poběží nahoru do patra, kde se na 80% zasekne o stůl. Takto ho ustřílejte lukem, kuší nebo kouzly. Pozor, poslední ránu mu musíte dát na blízko, abyste ho nezabili.

Sluneční Aloe

Pokud půjdete nalevo od farmy a budete se držet skal po pravé straně, dojdete k jeskyni, před kterou je Innosova socha. V jeskyni sídlí místní bylinkářka Sagitta. Když jí donesete rostlinu Sluneční aloe, naučí vás alchymii. Sluneční aloe roste v jeskyni černého trola a tu najdete podle mapy snadno. Sluneční aloe vypadá jako dračí kořen.

Nestydatý zloděj

Tento úkol se týká úkolu "Kupcovo zlato". Oba tyto úkoly dostanete současně od Jory. Splnění spočívá v tom, že Rengara udáte lordu Andre, který sídlí v kasárnách.

Banditi na Jackově majáku

V přístavu sedí a smutně hledí na moře Jack. Býval dříve námořníkem a nyní se usídlil v nedalekém majáku. Bohužel ho z něj vykopli bandité. Váš úkol je vyhnat je z majáku, tedy máte je zabít. Do majáku se dostanete když půjdete branou u tržiště a vydáte se doleva po cestě. Cesta vás tam zavede. Jsou zde tři docela tuzí bandité. Schovávejte se za dřevěný přístřešek, zkuste si je nalákat po jednom. Až je zabijete vraťte se za Jackem. Jack se odebere do majáku.

Baltramův balík

Baltram je kupec na tržišti. Potřebuje posla, který by mu donesl balík od Akila. Prostě a jednoduše dojděte k Akilovi, který vám dá balík a potom ho doneste Baltramovi. Ale doporučuji raději splnit následující úkol, protože s tímto úkolem kryje.

Falešný posel

Když se v přístavní hospodě U dřevěné nohy zeptáte hospodského Kardifa na speciální práci, odkáže vás na Nagura, který sedí vedle. Kupec Baltram shání posla, který by mu donesl balík od Akila. Váš úkol je tento balík donést Nagurovi. Zajděte tedy za Baltramem a hlaste se o práci. Dojděte za Akilem pro balík, který doneste Nagurovi. Odměnu vám dá následující den, protože balík musí ještě prodat.

Constantinův prsten

Toto je první úkol ve zlodějské gildě. Máte ukrást prsten starému alchymistovi. V noci se vpližte do jeho domu v podchodu. Vypáčte tam truhlu a seberte prsten. Prsten doneste Cassie. Tento úkol byla taková přijímací zkouška. Naučíte se zlodějský signál, který lze použít na tyto osoby - Rengaru, Halvor, Kardif, Joe, zahradník v horní čtvrti. Za použití dostanete nějakou odměnu. Signál lze použít i na jiné osoby (např. Nagur), ale nebudete z toho mít nic.

Rengaru - Rengaru postává na trřišti. Tohle je nejlepší ze všech, dostanete +2 obratnost.

Halvor - Toto je ten prodejce ryb v přístavní čtvrti. Nyní mu můžete prodávat stříbrné předměty za opravdu výhodné ceny.

Kardif - Je to hospodský v hospodě U dřevěné nohy. Po použití signálu vám bude prodávat paklíče.

Zahradník - Stará se o zahradu na radnici, ten vám prozradí, že boháči mají ve svých domech tajné místnosti.

Joe - Je zavřený ve věži, potom co ho osvobodíte, odejde do hospody U dřevěné nohy. Po předvedení signálu dostanete nějaké paklíče.

Krvavý kalich

Cassia vás požádá o ukradení šesti krvavých kalichů. Konečně pořádnej zlodějskej úkol. Jednotlivě mají malou cenu, ale dohromady jsou velmi cenné. Budete potřebovat schopnosti plížení a vybírání kapes. Všechny kalichy jsou v horní čtvrti až na jeden.

Po vstupu do horní čtvrti hned napravo je dům, který patří Gerbrantovi. V noci se propližte do prvního patra, kalich je v zamčené truhle.

Další kalich je ve Valentinově domě, to je ten další dům napravo. Nejdříve musíte Valentinovi ukrást klíč. Většinou chlastá v hospodě. Také můžete podplatit strážníka Wamba za 250 zlatých. Propližte se do jeho domu do prvního patra, kde je použijte lampu na zdi, tím otevřete tajnou místnost v přízemí. Tam otevřete truhlu, kde je další krvavý kalich.

Další kalich je u soudce v domě, je to poslední dům napravo, kde hlídá strážce. Nejdříve mu ukradněte klíč, bývá doma nebo na radnici. Propližte se do prvního patra, kde použijte štít na zdi, tím otevřete tajnou místnost v přízemí. Tam najdete truhlici s kalichem.

Na radnici v prvním patře je jeden z kalichů. Je to velmi jednoduché. Nachází se v jedné místnosti na krbu.

Projděte doleva podchodem. Kalich je v druhém domě. Vpližte se tam, kde na krbu naleznete klíč, kterým otevřete truhlu s kalichem.

Poslední kalich má doma lichvář Lehmar. Pokud jste ho obrali o prachy, tak tam jděte ve dne a klidně mu vyberte truhlu s kalichem. Jako že si půjčíte a potom ho až bude chtít prachy, tak ho zmlátíte. Jinak se tam vpližte a udělejte to v noci.

Nakonec všech šest kalichů odneste Cassie a vyberte si odměnu.Tohle byl opravdu zlodějský úkol 8-).

Drápy chňapavce

Obchodník Luthero shání drápy obzvláště silného chňapavce. Tento úkol vyřešíte nejdříve v druhé kapitole během úkolu "Lov chňapavců", kdy zabijte vůdce smečky chňapavců. Pozorně si proto pročtěte tento úkol. Získané drápy doneste zpět Lutherovi. Dostanete od něho klíč k truhle, která je schovaná nedaleko krčmy pod kamenným obloukem.

Bosperův luk

Promluvte si s Bartokem u výčepu, který vám řekne, že Bosper byl okraden za bílého dne. Někdo mu ukradl jeho lovecký luk. Zajděte si o tom pokecat s Bosperem. Až se dostanete do zlodějské gildy, promluvte si o luku s Jesperem. Luk je v jedné temné místosti se spoustou krys. Tam je zamčená truhla, kde naleznete Bosperův luk a Coragonovo stříbro. Luk doneste Bosperovi.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bla Bla

(Anonym, 16. 7. 2008 11:23)

www.gothic-players.wbs.cz good stranka o gothic!